Olika yrken kräver olika arbetskläder

arbetskläder

Idag är det ju så att man ofta kan se på en persons arbetskläder vad det är för slags yrke de har. Det eftersom att arbetskläderna utformas på ett särskilt vis utefter yrke. Det gör att vårdpersonal har liknande kläder, precis som byggjobbare har kläder som ser mer eller mindre likadana ut. Sedan finns det så klart variationer inom olika yrken. I en del branscher måste man köpa arbetskläder själv, ibland är det arbetsgivaren som står för dem. En del branscher måste även ha skyddskläder och skyddsutrustning som skyddar dem mot olika saker. 

Viktigt med rätt sorts arbetskläder

Olika yrken kräver som sagt olika arbetskläder samt även skyddande utrustning både mot kemikalier eller värme samt ibland för att öka arbetstagarens synlighet vid vägar och exempelvis skogsarbete. Andra arbetskläder är utformade för vården, eller jobb i kök eller med livsmedel. Det finns idag lite olika regler som kommer från arbetsmiljöverket och socialstyrelsen. Dessa måste följas, särskilt inom vissa yrken då. Det finns även arbetskläder med klassificeringar, som måste följas. 

Den som är arbetsgivare är den som ska se till så att alla regler och lagar följs. De är även ansvariga för att se till att arbetsplatsen är säker. Dels genom att säkra upp på olika sätt samt att kunna erbjuda skyddskläder och arbetskläder som är ett måste för olika yrken.

Sedan finns det de arbetsgivare som låter personalen få välja mellan flera olika modeller och färger.

 

14 Nov 2019